O projekcie

Czy wiesz, czym różnią się mennonici od mariawitów? Gdzie na Mazowszu możesz usłyszeć język wietnamski? Dokąd przyjeżdżają pielgrzymki chasydów? Czyje ślady znajdziesz, jeśli rozejrzysz się uważnie wokół siebie?

Krajobraz kulturowy Mazowsza przez wieki kształtowały różne grupy narodowe, etniczne i religijne. W wyniku burzliwej historii po części z tych grup pozostały głównie ślady: materialne – w postaci cmentarzy czy świątyń, oraz niematerialne – w pamięci kolejnych pokoleń mieszkańców. W ostatnich latach historię Mazowsza zaczęły tworzyć kolejne grupy migrantów, przynosząc własną kulturę i tworząc nowe przestrzenie.

Podejmując temat wielokulturowego dziedzictwa w ramach projektu „Wielokulturowe Mazowsze”, chcemy pokazać, że emocje związane z poznawaniem innych kultur i nieoczywistej przeszłości mogą być naszym doświadczeniem nie tylko podczas egzotycznych podróży, ale także w stosunkowo bliskim nam otoczeniu. Aby zachęcić do odkrywania różnorodności kulturowej regionu, powstał przewodnik po nieoczywistych miejscach związanych z mniejszościami etnicznymi, narodowymi i religijnym, które przez wieki współtworzyły i nadal współtworzą tutejszy krajobraz i społeczeństwo. 

Na stronie internetowej znajdziecie propozycje wycieczek, opisy ciekawych miejsc oraz fotografie. Z każdą mniejszością możecie zapoznać się, wysłuchując serii podcastów „Wielogłosy. Opowieści z Mazowsza”, w której oddajemy głos bohaterom i bohaterkom – osobom reprezentującym mniejszości i społeczności lokalne. Najmłodszych czekają zagadki, które można rozwiązywać podczas podróży i zwiedzania. W tym wyjątkowym przewodniku każdy znajdzie coś dla siebie.

Wszystkie materiały na stronie dostępne są na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach, można z nich zatem swobodnie korzystać.

Zachęcamy do odkrywania fascynującego wielokulturowego Mazowsza!

informacje o finansowaniu

Zadanie publiczne pod nazwą „Wielokulturowe Mazowsze” dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Dofinansowano ze środków budżetu Państwa.
Nazwa programu: Patriotyzm Jutra
Nazwa zadania: Mapa wielokulturowego Mazowsza
Wartość dofinansowania: 50 000 zł
Całkowita wartość zadania: 97 600 zł

Flaga i godło RP